ISS Facility Services beloond met hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Facilitair dienstverlener ISS heeft de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen weten te behalen, waarmee het vooruitstrevende beleid op het gebied van Diversiteit & Inclusie wordt erkend. ISS Nederland behoort hiermee tot de 10% best presterende bedrijven op dit gebied.

Robert Oosting, Head of Diversity & Inclusion and Manager Sourcing ISS Facility Services, legt trots uit wat dit keurmerk zo bijzonder maakt. “Bij ISS Nederland doen we veel om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk te helpen. Het is goed dat dit meetbaar wordt gemaakt door een officieel erkend instituut zoals PSO Nederland. Daarom heeft PSO, met hun methodiek die is ontwikkeld door TNO, ons uitgebreid ge-audit, zowel kwantitatief als kwalitatief, en ons uiteindelijk beloond met de hoogste trede, trede 3, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.”

Vier hoofddoelgroepen

ISS richt zich met haar D&I-beleid op vier hoofddoelgroepen. Het betreft allemaal mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die doelgroepen zijn ook van toepassing op wat PSO meet. Voor ISS betreft dat de volgende groepen:

  • Mensen die vallen onder de participatiewet, dus met een zichtbare of onzichtbare beperking;
  • Jongeren die leerondersteuning nodig hebben. ISS biedt onder andere coaching en begeleiding en hybride leerwerkervaring;
  • Mensen vanuit langdurige bijstandssituatie;
  • Statushouders, vluchtelingen die mogen werken in Nederland.

De toekomst

Het behalen van de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is een mooie aanmoediging voor het beleid dat ISS voert. "Het keurmerk is niet iets wat je voor het hele leven ontvangt. Het is een mechanisme dat je moet volhouden. Iedere twee jaar ga je opnieuw door die auditmolen om weer die certificering te behouden. Om dit te doen, moet je mensen vanuit de doelgroep in dienst nemen en in dienst houden. Het mag geen momentopname zijn, je moet er echt wat voor doen om het vast te houden. We zijn natuurlijk enorm trots op het behalen van trede 3, maar in de toekomst moeten we voor PSO zorgen dat we op deze positie blijven en daar bereiden we ons nu al op voor. Uiteraard is dit PSO-keurmerk ook zeer interessant in commerciële trajecten en ook voor de werving van nieuwe medewerkers. Steeds meer bedrijven willen zakendoen met en steeds meer mensen willen werken bij bedrijven die zich hard maken voor diversiteit, inclusie en duurzaamheid!", aldus Oosting.

D&I-beleid op meerdere dimensies

PSO richt zich vooral op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Echter, het D&I-beleid van ISS gaat verder dan dat. ISS richt zich op meerdere dimensies van diversiteit, zoals generaties en leeftijden, cultuur en etnische diversiteit, abilities, gender balance en pride. Robert Oosting vervolgt: "Wij zijn er druk mee bezig om daar verder beleid op te voeren. Binnen ISS zijn wij wereldwijd met ons beleid al toonaangevend op de dimensie ‘abilities’, mensen met grotere afstand. In onze organisatie in Nederland zijn we inmiddels bezig met de inrichting van projectgroepen die zich op deze verschillende dimensies richten. We verwachten hier komend jaren mooie ontwikkelingen in te kunnen maken."